מדרשת יהודה
Manitou

Médiathèque

Mot clé : Yom Haatsmaout

Rav Eytan Fiszon

Cours : Rav Eytan Fiszon - Parachat Hachavoua - 2019

Yom Haatsmaout - Qu'est ce que la Gueoula ?

7 mai 2019 (Vidéo)

Mots-cles : Yom Haatsmaout, Eytan Fiszon

Voir la vidéo